Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat nr 5 Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe