Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.84.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 stycznia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/105/2019 Rady Gminy Wielowieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe