Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.91.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 stycznia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 88/XV/2019 Rady Gminy Irządze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe