Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr ZK.551.5.2019.MC Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Starosty Bielskiego

z dnia 20 grudnia 2019 r.

z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe