Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/221/2020 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe