Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/134/20 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ornontowicach przy ul. Brzozowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe