Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/183/20 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata 2020-2024

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe