Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.138.2020 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.118.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe