Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/218/20 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe