Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/221/20 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Partyzantów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe