Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.7.2020 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe