Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 182/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe