Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 184/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe