Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 397/XXI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca: 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego - południe zatwierdzonego Uchwałą nr 327/XXIX/2016 z dnia 31 marca 2016 r. wraz ze zmianą zatwierdzona Uchwałą nr 437/XXXV/2016 z dnia 29 września 2016 r. w zakresie zapisów par. 33 dotyczących terenu oznaczonego symbolem O.28 U; 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Pogoń Zachód" zatwierdzonego Uchwałą nr 908/LXVI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie zapisów par. 37 dotyczących terenu oznaczonego symbolem AA.47. ZP; 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej zatwierdzonego Uchwałą nr 957/LXX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w zakresie zapisów par. 17 i 39 dotyczących terenów oznaczonych symbolami KK.72 ZP oraz MN oraz w zakresie par. 6

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe