Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 536/XXXIII/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe