Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 41/II/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwały Nr XXIII/180/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe