Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 72/III/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwały Nr XIII.199.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe