Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe