Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższajacej 5 000 zł

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe