Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/132/20 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe