Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.013.2020 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe