Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.017.2020 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe