Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/172/2020 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe