Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 122/XIX/2020 Rady Gminy Popów

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe