Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 130/XIX/2020 Rady Gminy Popów

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2020"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe