Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 118(XV)20 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe