Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 16.131.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe