Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 119/XIV/20 Rady Gminy Poczesna

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna" na 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe