Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 134/XXIII/2020 Rady Gminy Rędziny

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2020r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe