Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 135/XXIII/2020 Rady Gminy Rędziny

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmiany treści regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe