Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/135/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe