Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr EKS 54/2019 Prezydenta Miasta Zabrze; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 grudnia 2020 r.

do Porozumienia Nr EKS 54/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie finansowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe