Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Cieszyna; Wójta Gminy Dębowiec

z dnia 2 marca 2020 r.

do Porozumienia nr 031.9.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu gminy Dębowiec uczęszczających do Żłobków Miejskich na terenie gminy Cieszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe