Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.142.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Mszana

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe