Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.217.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/135/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Krzanowic

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe