Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.220.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/124/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Ujsoły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe