Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.221.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 97.XIII.2020 Rady Gminy Starcza z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniającej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe