Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.233.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 106/XII/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe