Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 174/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe