Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/344/20 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe