Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.116.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2019 roku, położonych na obszarze Gminy Cieszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe