Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr OR.0711.2.1.2020 Wójta Gminy Miedźna

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok położonych na obszarze Gminy Miedźna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe