Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.232.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 123/XIX/2 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe