Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.236.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 13.106.2020 Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe