Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.252.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/78/2020 Rada Gminy Żarnowiec z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe