Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.133.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe