Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr BR.0007.18.119.2020 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane zbudową, przebudową, remontem, utrzymaniem iochroną dróg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe