Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/207/20 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - lipy drobnolistnej, rosnącej przy Alei Lipowej w Nakle Śląskim, działka nr 338/1, będącej elementem składowym pomnika przyrody "Aleja Lipowa"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe