Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Toszka

z dnia 26 marca 2020 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe