Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 1/2020 Wójta Gminy Kamienica Polska; Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe